MOTOR AND WHEEL ASSY 115v UDAP REZNOR

RZ-220786 MFG #: 220786