TXV REPLACEMENT KIT RCD

332368-754 MFG #: 332368-754

Carrier® RCD 332368-754 TXV Replacement Valve Kit, Domestic

Carrier® RCD TXV Replacement Valve Kit, 4.3 in L x 3.3 in W x 6 in H, Domestic

  • Dimensions
  • Domestic/Import
4.3 in L x 3.3 in W x 6 in H
Domestic