FURNACE 96% 4 80 mbh 2 STAGE ECM VCT

926TC48080V17 MFG #: 926TC48080V17